Proszę pamiętać, ze załącznik musi być obrazem w formacie np. JPG, PNG i jego rozmiar nie może przekraczać 6 MB. Celem pomyślnego przesłania pliku upenij się, że spełnia on te wymagania.