Przewodnik składania spraw dotyczących zgodności

Zanim rozpoczniesz zgłoszenie używając formularza, upewnij się, że zebrałeś wszystkie niezbędne informacje dotyczące danego przypadku. Ten formularz przeznaczony jest dla wszystkich grup w firmie, dlatego w zgłoszeniu prosimy określić dokadnie grupę. Jasno przedstaw szczegóły problemu związanego ze zgodnością, podając konkretne przykłady i wszelką dostępną dokumentację uzupełniającą. Opisz zwięźle, ale dokładnie charakter problemu i podaj wszelkie istotne daty i wydarzenia. Pomoże to usprawnić proces rozwiązywania sporów i zapewni, że Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w kontekście niezbędnym dla konkretnej firmy. Dziękujemy za współpracę w utrzymywaniu zgodnego i bezpiecznego środowiska we wszystkich grupach.

Prześlij sprawę dotyczącą zgodności

Jesteś gotowy do rozpoczęcia zgłoszenia???
Kliknij przycisk „Prześlij zgłoszenie”, aby udostępnić istotne szczegóły dotyczące problemu. Twoje spostrzeżenia przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i zgodnego środowiska we wszystkich grupach firmy. Twój udział jest niezbędny do szybkiego i skutecznego rozwiązania. Współpracujmy, aby zapewnić bezpieczniejsze i bardziej zgodne z przepisami miejsce pracy.

Sprawdź status sprawy dotyczącej zgodności

Po przesłaniu zgłoszenia sprawdź jego status, wykonując poniższe kroki:

1. Wklej adres URL skopiowany po przesłaniu sprawy do przeglądarki.
2. Zostaniesz przekierowany na stronę statusu sprawy, gdzie możesz monitorować postęp i otrzymywać aktualizacje.
3. Bądź na bieżąco z procesem rozstrzygania sporów i wszelkimi wymaganymi dodatkowymi działaniami.

Dziękujemy za staranność w zapewnieniu zgodnego i bezpiecznego środowiska.