Imajte na umu da prilozi na obrascu moraju biti u formatu slike (npr. JPEG, PNG) i ne bi trebalo da budu veći od 6 MB. Uverite se da vaše datoteke ispunjavaju ove specifikacije za uspešno podnošenje.